خدمات درمانی

ایران آبراه ارائه دهنده خدماتی قابل اعتماد، امن و کارآمد به تمام خدمه و کشتی هایی است که وارد بنادر و پایانه های ایران می شوند. ما ترتیب نقل و انتقال از / به کشتی، ویزیت پزشک، تهیه دارو و خدمات بازگشت به وطن را درصورت نیاز در حداقل زمان ممکن انجام می دهیم.

2015 © ttgian.com